Bàn giao một phần công trình hệ thống cấp Oxy cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh

15:57 | 15/08/2021 | 10.372 lượt xem

Sau 20 ngày thi công, công trình hệ thống cấp oxy dòng cao, hệ thống cung cấp không khí và hệ thống hút chân không dành cho 70 giường tại Khu nhiễm A và D của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ ngày 13/8, đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân nhiễm...

Chi tiết...


Bàn giao một phần công trình hệ thống cấp Oxy cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh

15:57 | 15/08/2021 | 10.372 lượt xem

Sau 20 ngày thi công, công trình hệ thống cấp oxy dòng cao, hệ thống cung cấp không khí và hệ thống hút chân không dành cho 70 giường tại Khu nhiễm A và D của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ ngày 13/8, đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân nhiễm...

Chi tiết...