Giá điện áp cho nghiền than?

Cho tôi hỏi nghiền than thì được áp giá điện là sản xuất hay kinh doanh?

Ngô Minh Tân
ngominhtan7791@gmail.com
Hải Dương
05/05/2018

Trả lời

Sau khi nhận được câu hỏi của độc giả, Ban biên tập website evn.com.vn đã liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc và nhận được trả lời như sau: 

Kính thưa Quý khách!

Căn cứ thông tư số 16/2014/TT-BCT Ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Qui định về giá bán điện, tại khoản 2 Điều 7 thì nghiền than thuộc đối tượng mua điện được áp giá sản xuất.

Trân trọng.


  • 08/05/2018