Đảng bộ EVNNPT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Hội nghị diễn ra ngày 11/1, tại Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: Minh Ngọc 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT trong công tác lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Điển hình, hệ thống truyền tải điện Quốc gia được vận hành an toàn, liên tục, ổn định, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Sản lượng điện truyền tải năm vừa qua đạt 166,17 tỷ kWh (đạt 100,5% kế hoạch), tăng 6,4% so với năm 2016. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho rằng, công tác chính trị, tư tưởng luôn được Đảng bộ EVNNPT quan tâm, chú trọng; việc triển khai Nghị quyết của Đảng đảm bảo nền nếp, kịp thời, hiệu quả.

Công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ Tổng công ty có nhiều đổi mới, tiến bộ, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành lỷ luật đảng được thực hiện tốt đã góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng bộ Khối DNTW, Đảng bộ Tập đoàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, EVNNPT cần tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực.

Năm 2017, hệ thống truyền tải điện Quốc gia được vận hành an toàn, ổn định - Ảnh: Trần Viết Cường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường cho biết, năm 2018, Đảng ủy EVNNPT sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II. Đồng thời, quán triệt, thực hiện chủ đề năm 2018 của Đảng ủy Tập đoàn về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên khắc phục khó khăn, thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Một số chỉ tiêu chính trong năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Đảm bảo vận hành lưới truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định với sản lượng điện truyền tải 181,2 tỷ kWh.

- Tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải: 2,37%.

- Khởi công 43 dự án, hoàn thành đóng điện 62 dự án. Tổng giá trị đầu tư 18.107 tỷ đồng

2. Công tác xây dựng Đảng:

- Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Trên 90% đối tượng được triệu tập tham dự và triển khai hiệu quả. 

- Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Đề án sắp xếp, tái cơ cấu EVNNPT giai đoạn 2017 - 2020 theo kế hoạch đã ban hành. 

- Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát triển toàn diện, hoàn thành tốt Chương trình công tác năm 2018. 

- Xây dựng, triển khai các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đến toàn bộ hệ thống chính trị. 

- Phấn đấu trên 75% tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; không có tổ chức đảng yếu kém. 

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chủ đề năm 2018 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.