EVN nằm trong 15 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2017

Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam năm vừa qua. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xếp ở vị trí thứ 14 trong số các doanh nghiệp nộp thuế cao nhất.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác thuộc EVN như Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia,…, cũng nằm trong nhóm 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam.

Bảng xếp hạng được xây dựng khách quan, minh bạch, dựa trên mức độ đóng góp thực tế của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước đối với sắc thuế TNDN, qua đó phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, tương ứng với số thuế TNDN đã nộp trong năm 2017. Đối với các tập đoàn, tổng công ty thì công ty mẹ và công ty con được xếp hạng độc lập để đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

Theo ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bảng xếp hạng phần nào thể hiện được những nỗ lực không ngừng, những thành tích, cống hiến của doanh nghiệp đối với xã hội, với ngân sách quốc gia và sự phát triển của đất nước.

Những thông tin về Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất sẽ giúp Nhà nước có thêm công cụ thiết thực để đánh giá tình hình và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, từ đó hoạch định chính xác các chủ trương, chính sách về thuế, đồng thời giúp khai thác, phân bổ nguồn lực tài chính ngân sách một cách hiệu quả.

Danh sách bảng xếp hạnh 1.000 doanh nghiệp có file đính kèm.

Danhsach1000doanhgnhiepnopthulonnhatVN2017.docx


  • 06/08/2018 10:11
  • Hương Nhung