EVNNPC hoàn thành nâng công suất Trạm 110 kV Yên Phong 3 (Bắc Ninh)

Máy biến áp T4 của Trạm biến áp 110 kV Yên Phong 3 vừa được Ban Quản lý dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc nghiệm thu và đưa vào vận hành, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải của khu công nghiệp (KCN) Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng đồng, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư, với quy mô lắp đặt 1 MBA công suất 63 MVA - 115/38,5/23 kV và các thiết bị đồng bộ, 4 xuất tuyến 22 kV. 

Như vậy, với 4 máy MBA 63 MVA, Trạm biến áp 110 kV Yên Phong 3 sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải của KCN Yên Phong giai đoạn đến năm 2020. 

Trạm này được EVNNPC đưa vào vận hành từ năm 2015, cung cấp điện cho phụ tải chính là tổ hợp công nghệ cao Samsung Display Yên Phong và một phần dân sinh trong khu vực.  


  • 08/05/2018 11:20
  • Nguyễn Mạnh Hiên