Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 6/2014

Quyết định về việc tạm thời phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Thành viên EVN:

- Theo Quyết định số 416/QĐ-EVN ngày 25/6/2014, Hội đồng Thành viên EVN quyết định chuyển toàn bộ các nhiệm vụ (tại Điều 2, Quyết định số 465/QĐ-EVN ngày 1/7/2013 và Điều 1, Quyết định số 175/QĐ-EVN ngày 1/4/2014 về phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Thành viên EVN) của ông Nguyễn Anh Tuấn cho ông Phạm Mạnh Thắng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn được Bộ Công Thương tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực thuộc Bộ Công Thương từ ngày 24/6/2014 theo Quyết định số 5588/QĐ-BCT ngày 24/6/2014.

Các quyết định bổ nhiệm khác:

- Ông Đỗ Thanh Tuấn, chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn từ ngày 1/7/2014.

- Ông Phạm Văn Vương, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Thủy điện Hòa Bình, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình từ ngày 1/7/2014.

- Bà Bùi Thị Kim Dung, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty Thủy điện Hòa Bình, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Thủy điện Hòa Bình từ ngày 1/7/2014.


  • 30/06/2014 04:00
  • Theo Ban Tổ chức và Nhân sự
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét