Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP HCM

16:02 | 25/12/2018 | 48.265 lượt xem

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) và trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) của Tổng công ty.

Chi tiết...


Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP HCM

16:02 | 25/12/2018 | 48.265 lượt xem

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) và trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) của Tổng công ty.

Chi tiết...