EVNHCMC thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới

14:03 | 23/10/2019 | 5.802 lượt xem

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) được ghi nhận là đơn vị hoàn thành sớm nhất chương trình điện khí hóa nông thôn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (từ năm 2002). Từ đó đến nay, EVNHCMC vẫn đang không ngừng đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống lưới điện nông thôn do đơn vị quản lý.

Chi tiết...