EVNNPT: Thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch năm 2016

14:27 | 31/10/2016 | 10.869 lượt xem

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa ban hành Chỉ thị liên tịch về việc phát động thi đua nước rút phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016.

Chi tiết...