Điều động và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc EVN NPC

Theo đó, ông Hồ Mạnh Tuấn - Trưởng ban Kinh doanh EVN sẽ nhận nhiệm vụ công tác mới tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc từ ngày 16/7/2014.

Đây là nội dung của Quyết định số 555/QĐ-EVN ngày 30/6/2014 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cụ thể, ông Hồ Mạnh Tuấn - Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn đến nhận nhiệm vụ tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc, để Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc từ ngày 16/7/2014.

Ông Hồ Mạnh Tuấn sinh năm 1961, là kỹ sư hệ thống điện, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông công tác trong ngành Điện từ năm 1982. Ông Tuấn từng giữ các vị trí Phó trưởng ban Kinh doanh EVN (từ tháng 4/2003 - tháng 4/2009), Phó trưởng ban phụ trách ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn, sau đó là Trưởng ban Quan hệ cộng đồng (trong giai đoạn tháng 5/2009 - tháng 5/2012) và Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn (từ tháng 6/2012 đến nay).

* Tổng giám đốc EVN đã điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Công ty Điện lực Long Biên (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội) giữ chức vụ Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn từ ngày 16/7/2014.


  • 15/07/2014 03:05
  • Hoàng Tuyết
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét