Các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối DNTW có những đóng góp quan trọng cho đất nước

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Hội nghị diễn ra ngày 22/1, tại Hà Nội.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Phạm Viết Thanh – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tạo Hội nghị - Ảnh: Lê Việt

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, biểu dương kết quả mà toàn Đảng bộ Khối đạt được trong năm qua như: Số lượng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và số lượng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều tăng. Đặc biệt, doanh thu từ các Tập đoàn, Tổng công ty trong Khối tăng trên 11% so với năm 2016. Công tác tái sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp được thực hiện tốt, điển hình như EVN, Mobifone…

Năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng bộ Khối cần nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm tra, quản lý cán bộ và quản trị doanh nghiệp để đề ra biện pháp khắc phục. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước; làm tốt công tác đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học thành công để tiếp tục phát huy, cũng như khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. Đồng chí Nguyễn Văn Bình tin tưởng Đảng bộ Khối sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.

Năm qua, ảnh hưởng của thiên tai đã gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong Khối. Bên cạnh đó, một số cấp ủy đảng, doanh nghiệp trong Khối phải tập trung vào xử lý, khắc phục những sai phạm, tồn tại từ những giai đoạn trước.

Đảng ủy Khối DNTW tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 - Ảnh: Lê Việt

Trong điều kiện đó, các đảng bộ Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều vượt so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng trưởng năm 2016; đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đại biểu dự Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sẽ sớm hoàn thiện và ban hành Nghị quyết công tác năm 2018 với những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng Đảng và công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối.


  • 23/01/2018 01:00
  • Lê Việt