8,665 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Bạc Liêu, lũy kế 4 tháng đầu năm 2021.

Ảnh minh họa

Sản lượng điện tiết kiệm trên tương ứng tỷ lệ 2,54% sản lượng điện thương phẩm, tăng 14,98% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 35,57% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021.

4 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

Trong tháng 5, Công ty sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền tiết kiệm điện sâu rộng đến các hộ sản xuất, kinh doanh và người dân, đặc biệt là tại các trường học với mong muốn mỗi học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động gia đình, người thân cùng chung tay tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả.

Công ty cũng sẽ kiểm tra hệ thống pano tuyên truyền cố định, khắc phụ những pano bị hư hỏng, lem mờ nội dung để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đảm bảo mỹ quan đô thị...


  • 12/05/2021 02:38
  • Thảo Nguyên
  • 1060