Bán điện đúng giá cho người thuê trọ: Kinh nghiệm của EVNHCMC